Poznate razloge za večjezičnost?

Večjezičnost je »znanje in redna raba več jezikov« (vir: SSKJ). Oseba, ki obvlada več jezikov, pa je poliglot. Toda ali ste se že kdaj vprašali, kateri so najpogostejši razlogi, da človek postne poliglot oziroma večjezičen? Zagotovo boste presenečeni, če vam povemo, da so razlogi za večjezičnost večinoma politične in zgodovinske narave. Razlogi za večjezičnost so: kolonizacija, migracije, združevanje različnih nacionalnih in jezikovnih področij in ne nazadnje globalizacija.

 

Kolonizacija kot razlog za večjezičnost

Prvi pomembni razlog za večjezičnost je širitev države v času kolonizacije. Ko neka država širi svoje teritorialno območje na teritorialno območje druge države, se tam ne samo enostavno namesti, temveč s seboj prinese tudi svoj jezik, ki ga tam umesti na silo. Tako je bilo na primer pri francoskih kolonialnih osvajanjih v Afriki. Četudi te nekoč osvojene države danes niso več kolonije, se je francoski jezik na teh področjih uveljavil in tudi postal uradni jezik teh držav. Zanimivo je tudi, da je samovoljno risanje državnih meja med kolonizacijo Afrike pripomoglo k temu, da posamezne države gostijo več jezikovnih skupin, saj državne meje večinoma sekajo območja plemen. Če je torej imelo vsako pleme pred kolonizacijo svoje ozemlje in svoj jezik, so se nato različne jezikovne skupine razporedile po različnih nacionalnih območjih. Posledično se pojavi večjezičnost ne le v stiku med francoščino in avtohtonimi jeziki, temveč tudi v stiku med samimi avtohtonimi jeziki.

 

Politično poenotenje nacionalnih ozemelj kot razlog za večjezičnost

Drugi razlog za nastanek večjezičnosti je poenotenje nacionalnih in različnih jezikovnih področij. Pogosto se ena narodna skupina brani pred prevlado tujega jezika kot uradnega jezika. Primer: na Kitajskem je mandarinščina državni in uradni jezik tudi za prebivalce, ki jim mandarinščina sploh ni materni jezik.

 

Globalizacija kot razlog za večjezičnost

Pri razvoju večjezičnosti igra globalizacija politike in gospodarstva sploh nemalo vlogo. Sposobnost obvladovanja vsaj enega tujega jezika je vedno bolj osnovna zahteva sodobnega poklicnega usposabljanja.

 

Migracije kot razlog za večjezičnost

Še en razlog za večjezičnost so migracije. V primeru migracije je za jezikovno manjšino učenje jezika države gostiteljice pogosto neizogibno. Vendar številčnejša kot je jezikovna manjšina, manjša je potreba po učenju tujega jezika. Po drugi strani pa ne smemo pozabiti, da se migracijo dogajajo tudi na dnevni ravni, se pravi, da ekonomski migranti dnevno zapustijo domače ozemlje in jezikovno območje in se odpravijo na delo na tujejezično območje. A tudi v takšnih primerih je razvoj večjezičnosti spontana posledica.

 

Toda ne glede na to, kateri razlog je v vašem primeru odločil o tem, da želite postati dvo- ali večjezičen, na Hiši jezikov vam bomo v vsakem primeru z veseljem priskočili na pomoč pri učenju izbranega tujega jezika.

 

Avtor: Hiša jezikov