Skupinske ali individualne priprave na splošno maturo

Kaj nudimo?

 • 30 - urne skupinske priprave na maturo.
 • Sodobno opremljene interaktivne učilnice.
 • Možnost obiskovanja tečaja online.
 • Program usklajen z zahtevami maturitetnega kataloga.
 • Izkušene predavatelje z dolgoletnimi izkušnjami poučevanja dijakov.
 • Dostop do e-šole, kjer so gradiva zmeraj in povsod dostopna.
 • Učenje v majhnih skupinah, da se lahko posvetimo potrebam vsakega posameznika.

Za koga je udeležba na pripravah primerna?

Za dijake zaključnih letnikov, ki bodo spomladi 2022 opravljali splošno maturo. Brez težav pa se nam pridružijo tudi dijaki 3. letnikov, ki bi želeli temeljito poglobiti svoje znanje angleščine in izpopolniti vse štiri zahtevane veščine (bralno, slušno, pisno in govorno).

Vpis Začetek Število ur Pogostost Stopnje Trajanje
– januar
– februar
– 1. marec 2022 30 – 1x tedensko po 3 šolske ure osnovna raven / višja raven 10 tednov

Skupinske priprave

10 tednov (3 mesece)
 • 5 obrokov
62z DDV / mesec

Individualne priprave

Če želiš, da se posvetimo samo tvojim potrebam, željam in ciljem ter ti pomagamo premagati strah pred jezikom, da se čim bolj samozavestno lotiš mature, se prijavi na brezplačen posvet, kjer se bomo posvetovali o načinu dela in priporočili število ur individualnih priprav.

Vsebina, gradivo in potek predavanj

Gradivo je brezplačno in je v skladu s trenutno veljavnim predmetnim izpitnim katalogom in zajema primere vseh tipov nalog na maturitetni poli. Za uspešno in sproščeno opravljanje mature je pomembno tudi, da dobro poznaš strategije reševanja nalog, zato na pripravah naredimo ogromno primerov tovrstnih nalog:

 1. Bralno in slušno razumevanje (naloge alternativne izbire, izbirnega tipa, povezovanja, dopolnjevanja ipd.).
 2. Poznavanje in raba jezika (naloge izbirnega tipa in naloge dopolnjevanja, kot so na primer naloge, kjer je besede potrebno postaviti v ustrezno obliko).
 3. Pisno sporočanje (pisni sestavek, kot je na primer pismo, elektronsko sporočilo, poročilo, življenjepis, članek, zgodba ipd.; daljši pisni sestavek).
 4. Govorno sporočanje (pogovor na podlagi besedilne ali slikovne iztočnice, pogovor o temah, kot so osebni interesi in hobiji, izobraževalni sistem, zdravstvo, problematika podnebnih sprememb in posledica le-teh, aktualna dogajanja doma in po svetu itn.).

Sistematično bomo pregledali in z vajami utrdili »slovnico« (glagolske čase sedanjike, preteklike, prihodnjike, modalne glagole, oblikoslovje, pogojnike itn.).
Analizirali bomo vsebino za leto 2022 zahtevanih umetnostnih besedil (Lord of the Flies in Never let me go).

Program je v celoti usklajen z zahtevami maturitetnega kataloga.

Vzemi kolikor želiš

Izkoristi mentorstvo predavatelja!

Mentor ti bo vselej na razpolago. Vse, kar boš pripravil sam doma (eseje, pisma in druge primere pisnega sporočanja), bodo učitelji pregledali, popravili in vrnili s komentarji za morebitne izboljšave.

V e-šoli bodo vselej na razpolago dodatna gradiva za vajo slovnice z rešitvami. Česar ne boš razumel, vprašaj!

Preverite svoje znanje

Izberite ustrezno stopnjo tečaja s pomočjo kratkega spletnega testa.