PREVODI

V Hiši jezikov nudimo kakovostne prevode in lekture vseh vrst besedil v vseh evropskih in pogostih svetovnih jezikov. Sodelujemo s strokovnimi in zanesljivimi prevajalci in lektorji z vsega sveta. Pri prevajanju se držimo načel strokovnosti, zanesljivosti, ažurnosti in zaupanja, ki je še prav posebej pomembno, saj gre pri prevajanju zelo pogosto za dokumente zaupne narave, zato je delo z zanesljivim in zaupanja vrednim partnerjem še kako pomembno.

V SLOVENSKI JEZIK V TUJI JEZIK ZAHTEVNA BESEDILA
bosanščina
hrvaščina
srbščina
19,50 21,50 + 10 %
angleščina
nemščina
21,50 23,50
albanščina
češčina
danščina
francoščina
italijanščina
madžarščina
nizozemščina
poljščina
portugalščina
ruščina
slovaščina
španščina
švedščina
ukrajinščina
25,50 27,50
arabščina
japonščina
kitajščina
29,90 32,50

Cene ne vključujejo DDV. Cene so v EUR.

Navedene cene veljajo za eno stran čistopisa izvirnika (1500 znakov brez presledkov). Če šteje besedilo celotnega prevoda med 750 in 1500 natisnjenih znakov brez presledkov, se obračuna cela stran, ko je znakov manj kot 750, pa se obračuna pol strani. Pri obračunu prevoda se upošteva število znakov prevedenega besedila. Prevod za tisk se dodatno lektorira, stroški za lekturo pa se prištejejo k ceni prevoda. Besedilo se lektorira tudi na zahtevo naročnika. Če besedilo, ki je poslano v prevod, ni v ustrezni elektronski obliki, se zaračuna strošek pretvorbe v ustrezno elektronsko obliko v višini 10 % osnovne cene.

DODATEK ZA NUJNOST:
  • Norma je dvajset (20) strani lekture v slovenskem jeziku in petnajst (15) strani lekture v tujem jeziku na dan.
  • Kadar nujnost naročila od prevajalca zahteva, da preseže navedeno normo, se lahko strošek ene (1) prevedene strani v dogovoru s stranko poviša.
  • Dodatek za nujnost, kadar je dnevni učinek prevajalca 30 % večji od norme, je 50 %.
  • Pri izračunavanju dnevnega učinka prevajalca se ne štejejo dan prevzema in dan oddaje, konec tedna in prazniki.

LEKTORIRANJE

SAMO LEKTURA OB NAROČILU PREVODA
V SLOVENSKEM JEZIKU 6,00 5,00
V TUJEM JEZIKU 7,00 6,00

Cene ne vključujejo DDV. Cene so v EUR.

Navedene cene veljajo za eno stran čistopisa izvirnika (1500 znakov brez presledkov). Če šteje besedilo celotne lekture med 750 in 1500 natisnjenih znakov brez presledkov, se obračuna cela stran, ko je znakov manj kot 750, pa se obračuna pol strani. Pri obračunu lekture se upošteva število znakov besedila izvirnika, ki ga stranka posreduje izvajalcu. Če besedilo, ki je poslano v lekturo, ni v ustrezni elektronski obliki, se zaračuna strošek pretvorbe v ustrezno elektronsko obliko v višini 10 % osnovne cene.

DODATEK ZA NUJNOST:
  • Norma je dvajset (20) strani lekture v slovenskem jeziku in petnajst (15) strani lekture v tujem jeziku na dan.
  • Kadar nujnost naročila od prevajalca zahteva, da preseže navedeno normo, se lahko strošek ene (1) prevedene strani v dogovoru s stranko poviša.
  • Dodatek za nujnost, kadar je dnevni učinek prevajalca 30 % večji od norme, je 50 %.
  • Pri izračunavanju dnevnega učinka prevajalca se ne štejejo dan prevzema in dan oddaje, konec tedna in prazniki.

TOLMAČENJE

1 ura 180,00
vsaka dodatna ura 150,00

Cene ne vključujejo DDV. Cene so v EUR.