Učenje tujega jezika ohranja možgane zdrave

Prejšnji mesec smo vam predstavili nekaj prednosti, ki jih prinaša učenje tujega jezika za naše zdravje. Eden izmed pozitivnih učinkov, ki smo jih navedli, je preprečevanje demence, ki ji bomo danes namenili nekaj več pozornosti. V ta namen si najprej oglejmo, kaj to sploh je demenca in v čem se razlikuje od Alzheimerjeve bolezni.

Kaj je to demenca?

Demenca je degenerativna bolezen, glede na starost, v kateri se pojavi, pa poznamo dve vrsti demence, in sicer presenilno demenco in senilno demenco. Dalje navaja Wikipedija, da je »demenca skupek simptomov in znakov, ki se pojavljajo pri bolniku in so lahko posledica različnih bolezni. Za demenco so značilne motnje spomina, osiromašeno mišljenje in prizadetost opravljanja vsakodnevnih dejavnosti. Prizadeto je pomnjenje in priklic novih informacij (pozabljivost), zmanjšana je zmožnost orientacije, razumevanja, računanja, govornega izražanja in presoje, zmanjšana je sposobnost obvladovanja čustev in socialnega vedenja.«

Demenca je zelo pogosto posledica Alzheimerjeve bolezni

Razlogov za nastop demence je več, med njimi tudi številne bolezni. Natančneje naj bi obstajalo kar več kot 100 različnih bolezni, ki so lahko vzrok za razvoj demence. Znanstveniki pa so si enotni, da je pa ravno Alzheimerjeva bolezen tista, ki najpogosteje privede do demence, in sicer kar v 60 % vseh primerov. Dokaj pogosta je tudi demenca zaradi bolezni možganskega žilja, redko pa jo povzročajo hormonske motnje, tumorji ali okužbe.

Strah pred demenco

Ker gre torej pri demenci za izgubo intelektualnih in spominskih sposobnosti, je povsem razumljivo, da se ljudje s povečano starostjo bojijo te bolezni. Zaradi zmeraj daljše življenjske dobe, zaradi katere se predvideva, da bo število prizadetih z leti stalno večje, stojijo strokovnjaki pred zmeraj večjim izzivom, da to bolezensko stanje poskušajo uspešno pozdraviti. S tega vidika je zelo spodbudno, da so znanstveniki z Univerze v Edinburgu ugotovili, da lahko izgubo intelektualnih sposobnosti upočasnimo z učenjem enega ali več tujih jezikov.

Demenca - učenje tujega jezika.
Z učenjem tujih jezikov proti napredovanju demence

Thomas Bak in njegovi kolegi, ki so svoje ugotovitve objavili v znanstveni reviji Annals of Neurology, pravijo, da je povsem nepomembno, kdaj se je človek začel učiti jezika. V znatni prednosti torej niso tisti, ki so več jezikov znali oziroma govorili že kot otroki, temveč zmanjševanje kognitivnih sposobnosti lahko premagujejo tudi tisti, ki so začeli z učenjem tujega jezika kot odrasli.

Sicer pa so bili znanstveniki že nekaj časa mnenja, da obstaja povezava med znanjem tujih jezikov in upočasnjenim razvojem demence v starosti. Poleg omenjene povezave je bilo v ospredju njihovih raziskav tudi vprašanje, ali je za to dejansko odgovorno učenje tujega jezika ali je učenje tujega jezika samo pogosteje prisotno pri ljudeh z boljšimi kognitivnimi sposobnostmi.

Rezultati študije, v kateri je sodelovalo 835 Škotov, ki so se vsi rodili leta 1935, so pokazali, da imajo testiranci z znanjem tujega jezika značilno višje kognitivne sposobnosti. Te so bile višje tudi v primerjavi z rezultati inteligenčnih testov, pri katerih so sodelovali testiranci pri starosti 11 let. Največji učinek znanja tujih jezikov so znanstveniki ugotovili na področju splošne inteligence in pri bralnem razumevanju. Te rezultate pa so lahko potrdili tudi pri vseh tistih, ki so se tujega jezika učili komaj kot odrasli.

Učenje tujih jezikov pomlajuje možgane

Ker se mnogi odločijo za učenje tujega jezika komaj enkrat kasneje v svojem življenju, so rezultati študije zaradi tega še dodatno posebnega pomena. Večjezičnost, ki je pridobljena neodvisno od starosti učenca, je dokazano ena izmed možnih ukrepov proti staranju možganov in posledično proti njihovemu obolenju, med katerimi igra demenca prav posebno vlogo.

Žal pa po drugi strani učenje tujih jezikov ni čudežno zdravilo proti tej pereči bolezni. Večjezičnost sicer velja kot učinkovit trening možganov, s katerim se lahko demenca, ko enkrat nastopi, upočasni, vendar je na ta način ne moremo povsem preprečiti ali ozdraviti. Če postane človek dementen, se s ustreznim treningom možganov bolezen upočasni za 5 let.

Avtor: Dejan Klančič, prof. nem. in uni. dipl. prev.