Slušni učni tipi se radi pogovarjajo sami s seboj

V prejšnjem članku z naslovom »Kateri učni tip ste?« smo spoznali, da se ljudje razlikujemo po tem, kako sprejemamo informacije oziroma dražljaje iz okolja. Konkretno to pomeni, da zaradi treh komunikacijskih središč v možganih različno reagiramo na različne načine podajanja učne snovi, kar pri učenju tujega jezika vsekakor ni nič drugače. Temu primerno ločimo med vidnim, slušnim in gibalnim učnim tipom.

Ker so omenjena komunikacijska središča prisotna v možganih vseh nas, vendar pač razvita v različnem obsegu, to pomeni, da en učni stil prevladuje, medtem ko ostala dva nista povsem izključena. Poleg tega so strokovnjaki mnenja, da se lahko učni stil spreminja glede na situacijo: pri matematiki bo recimo poudarjen vidni učni stil, pri tujem jeziku pa slušni.

Nadaljujemo torej z našo mini serijo člankov in vam predstavljamo slušni ali avditivni učni tip.

Slušni ali avditivni učni tip

K slušnemu ali avditivnemu učnemu tipu spadajo tisti učenci, katerih dominantno čutilo so ušesa. Ti učenci:

 • so družabni, saj se radi pogovarjajo,
 • si hitro zapomnijo imena, a z obrazi imajo težave,
 • radi govorijo ali pripovedujejo o temah,
 • pritegnejo jih glasbi in glasni zvoki,
 • v pogovoru so pozorni na ton in hitrost sogovornikovega govorjenja,
 • težje sledijo pisnim navodilom.
In kako se ti učenci učijo? Za vidni učni tip je značilno, da učenci:
 • si dobro zapomnijo pri poslušanju ali lastnem govoru,
 • med tihim branjem premikajo ustnice ali šepetavo izgovarjajo besedilo,
 • poleg tega so težko dolgo tiho,
 • o delovnih nalogah radi razglabljajo z drugimi osebami,
 • lažje si zapomnijo stvari, ki so predstavljene postopoma oziroma po korakih,
 • hitro postanejo nepozorni, moti jih hrup.
In kako naj se ti učenci učijo tujega jezika? Najbolje je, da:
 • je prisotnost na tečaju ali pri pouku visoka, da slišijo razlago,
 • nove besede glasno ponavljajo oziroma se pogovarjajo sami s seboj,
 • pogosto vadijo vzorčne dialoge na glas ali z drugo osebo,
 • slovnične strukture in pravila razlagajo drugim osebam,
 • uporabljajo video- in avdioposnetke ter zvočne knjige.
Slušni učni tip.

Avtor: Dejan Klančič, prof. nem. in uni. dipl. prev.